E-Fatura & E-Arşiv Fatura

E-FATURA & E-ARŞİV FATURA

e-Fatura Nedir?
E-Fatura, Elektronik ortamda hazırlanan faturalara verilen isimdir. değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içerir, uluslararası bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş belgedir. Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır.

e-Fatura'yı Kimler Kullanabilir?
» 2014 ve devamındaki hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 10 milyon lira ve üzeri olan mükellefler, e-fatura kullanmalıdır.
» Özel Tüketim Vergisi Kanunu‘nda yer alan I sayılı listedeki malların üretimi, ithalatı, teslimi gibi faaliyetleri yüzünden EPDK’den lisans alan mükellefler de e-fatura kullanmaktadır.
» ÖTV Kanunu’na ekli III sayılı listedeki malların üretimi, yapımı ve ithalatını gerçekleştiren mükellefler de e-faturaya geçmek zorundadır.
» Başta madeni yağ lisansına sahip veya bu işletmelerden mal alarak yıllık satış tutarı 25 milyon lira üzeri olan firmalar; ÖTV’ya tabi tutulan kolalı gazoz, alkollü içecek ya da tütün üreten, ithal eden firmalar ve bu işletmelerden mal alıp yıllık satış tutarı 10 milyon lira üzerinde olan firmaların e-faturaya geçişi zorunlu kılınmıştır.

e-faturaya geçmek için tüzel kişi olmanız ve herhangi bir ciro kısıtlamanız olmaması gerekiyor. Yani ticari firma olarak yalnızca Anonim, Limited, Gerçek ve Şahıs şirketi statüsünde bulunan mükelleflerin e-fatura uygulamasından faydalanabildikleri bilinmektedir. Sisteme geçiş için herhangi bir ciro kısıtlaması bulunmamaktadır ve eğer cironuz zorunlu geçiş limitinin altında ise isteğinize göre e-faturaya geçersiniz.

e-Fatura Özellikleri:
» Sınırsız sayıda kullanıcı yetkilendirme
» Minimum 10 yıl boyunca güvenli arşivleme
» Taslak hazırlayabilme
» Raporlama
» Toplu fatura gönderimi
» Şube desteği
» Bakım, güncelleme ve güvenlik

e-Fatura Avantajları
» Kağıt, mürekkep, zarf, postalama, arşivleme ve mutabakat gibi ofis masraflarından kar edersiniz.
» Maliyet avantajı bulunmaktadır ve operasyonel yükünüzü azaltmış olursunuz.
» Daha hızlı bir şekilde fatura hazırlayabilirsiniz ve böylece çalışan zamanından tasarruf etmiş olur.
» Müşteri, faturaları anında görebilir ve faturalarını kaybetmez.
» Arşivleme avantajı vardır ve eski faturalara rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda faturaların saklanması için iş yükünden ve maliyetten feragat etmiş olursunuz.
» Muhasebe sisteminizle entegre edebilirsiniz ve faturaların doğrudan muhasebecinize ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
» Kağıt israfını önlemektedir.


E-Arşiv Nedir?
e-Arşiv faturası bir elektronik fatura türüdür. Bu faturayı e-Arşiv uygulaması aracılığı ile oluşturup müşterinize iletebilirsiniz.

Firmaların bireysel müşterilerinin bildirdikleri herhangi bir mail adresine PDF formatında fatura göndermeleri ve 2. nüshasını Elektronik Fatura (UBL) formatında saklamaları anlamına gelir.

E-Arşiv Fatura, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

e-Arşiv’in e-Fatura’dan Farkı Nedir?
Bu iki elektronik fatura türü sıklıkla karıştırılmaktadır. Temelde bu iki fatura şu şekilde ayrılabilir:
* e-Fatura'yı, e-Fatura kullanıcısı olan müşterinize,
* e-Arşiv'i, e-Fatura kullanıcısı olmayan müşterinize gönderebilirsiniz.
Örneğin; e-Fatura'ya geçmemiş bir tüzel kişiye ya da son kullanıcınıza e-Arşiv gönderirsiniz.


e-Arşiv Avantajları
* Kağıt fatura sıfırlama nedeniyle fatura basım gönderim masraflarının ortadan kalkması
* Elektronik ortamda arşivleme olanağı ile arşivleme maliyetlerinde azalma ve belgelere hızlı erişim
* Operasyonel etkinlik ve verimlilik artışı
* Elektronik iç ve dış denetim için uygun altyapı
* Uluslararası standartlara uyum
* Nakit akışını hızlandırmak suretiyle işletmelere finansal avantajlar
* Kağıt tasarrufu sayesinden çevrenin korunmasına katkı


© Copyright 2008-2024 | Her Hakkı Saklıdır.

X
Sehasoft Whatssapp Mesaj
Merhaba Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?